coaching

Jacolien coacht in haar werkzaamheden mensen op weg naar een gezonde, haalbare en blijvende leefstijl. Maar ook op het gebied van mindset (psyche).

Wat is coaching?
Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat Jacolien in kan zetten om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Het is een vorm van professionele begeleiding waarbij ik als coach mijn cliënt gelijkwaardig behandel en ondersteun bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen. Jacolien als coach en de client nemen beiden hun verantwoordelijkheid voor het proces. De client krijgt tijdens het proces nieuwe inzichten door te reflecteren op zijn of haar eigen kennis en (eventueel) op de kennis van Jacolien als coach. Op deze manier wordt de client bekwamer in het bereiken van eigen doelen. Dit kan mogelijk worden gemaakt door middel van gestructureerde, gerichte interactie en het gebruik van passende tools en technieken.

Het verschil tussen coaching en therapie
Het verschil tussen coaching en therapie zit hem in de visie, de werkwijze en de doelen die worden behaald. Jacolien als coach begeleidt mensen op positieve wijze naar verandering. Vaak is er sprake van een ontwikkelingsvraag vanuit de client, waar vervolgens doelen aan worden gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zakelijke capaciteiten en vaardigheden. Om die doelen te bereiken wordt onder andere gereflecteerd op het huidige kunnen van de client en er worden handvatten aangereikt om vooruit te gaan. Coaching is daarom ook praktischer en meer toekomstgericht dan therapie. Bij therapie ligt de focus immers op het verhelpen van mentale blokkades of psychische klachten, waarbij er door middel van gesprekken onderliggende oorzaken naar boven worden gehaald en er wordt gestreefd naar een hersteld welbevinden. In zo’n traject is er vaak meer tijd nodig voor het behalen van grote, praktische doelen.

Therapie kan noodzakelijk zijn in het het traject naar een andere doch nieuwe leefstijl. Jacolien werk samen met diverse disciplines en zal ook een verwijzing schrijven indien noodzakelijk (denk aan onderliggende trauma’s, emoties e.d.).